OR-advies

Ondersteuning van de OR bij adviesaanvragen

Van ondernemingsraden wordt veel gevraagd bij een adviesaanvraag op grond van artikel 25 van de Wet op ondernemingsraden (WOR). Het gaat dikwijls om ingrijpende processen als: reorganisaties met collectief ontslag, fusies en overnames of zelfs bedrijfssluiting.

De achterban verwacht veel van de OR, de verhoudingen staan op scherp en de voorgenomen besluiten moeten getoetst worden op nut en noodzaak, financiële onderbouwing, werkbaarheid van de resterende organisatie et cetera. Dit vereist specialistische kennis en ervaring die niet altijd bij de OR aanwezig is.

De adviseurs van Basis & Beleid bieden ondersteuning bij:

Continuïteit van de onderneming

Voor Basis & Beleid is continuïteit van de onderneming, en de daaraan verbonden werkgelegenheid, de toetssteen bij de beoordeling.

Contra-expertise-onderzoek

We doen in opdracht van ondernemingsraden onderzoek naar nut en noodzaak, financiële onderbouwing, organisatorische consequenties van de voorgenomen maatregelen. Dit doen we bijvoorbeeld door het bedrijf in te gaan, relevante documenten op te vragen, te analyseren en diepte-interviews te houden.

Begeleiding bij het adviestraject

Uiteraard ondersteunen onze adviseurs de OR ook tijdens het adviestraject, zoals bij het overleg met de bestuurder, de afstemming met de vakorganisaties, communicatie met de achterban of bij het opstellen van een adviestekst.

Ondersteuning van de OR bij HR-vraagstukken

Ondernemingsraden hebben een belangrijke positie in het HR-beleid van de onderneming op grond van het instemmingsrecht (artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden), bijvoorbeeld bij:

We ondersteunen de OR niet alleen met onze HR-kennis en juridische kennis, maar ook met arbeidsvoorwaardenvergelijkingen en financiële berekeningen bij dienstroosters of andere zaken.

Vormgeving van de medezeggenschap

We adviseren ondernemingsraden ook bij de vormgeving van de medezeggenschap zelf. Bijvoorbeeld bij de inrichting van een nieuwe medezeggenschapsstructuur of in de vorm van training en visieontwikkeling. 

Meer weten? Neem gerust contact op met ons secretariaat of een van onze adviseurs.